SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
4.12.2023
Vyhodnotenie priameho odpredaja majetku obce (Lada Niva)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.12.2023
Dátum zvesenia 19.12.2023
Názov Vyhodnotenie priameho odpredaja majetku obce (Lada Niva)
Popis Najvyššiu cenu, a to 1 830 eur za Ladu Niva ponúkol p. Zboraj Jozef. Všetkým záujemcom ďakujeme za účasť na priamom odpredaji majetku obce (Lada Niva). Martina Hafincová starostka obce
27.11.2023
Pozvánka na piate zasadnutie OZ 01. 12. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Dátum zvesenia 2.12.2023
Názov Pozvánka na piate zasadnutie OZ 01. 12. 2023
25.11.2023
Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2023
Dátum zvesenia 10.12.2023
Názov Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
23.11.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Ruský Potok.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Dátum zvesenia 8.12.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Ruský Potok.
20.11.2023
Pozvánka na štvrté zasadnutie OZ obce Ruský Potok dňa 24. 11. 2023.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Dátum zvesenia 24.11.2023
Názov Pozvánka na štvrté zasadnutie OZ obce Ruský Potok dňa 24. 11. 2023.
15.11.2023
Čestné vyhlásenia k priamemu predaju majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.11.2023
Dátum zvesenia 30.11.2023
Názov Čestné vyhlásenia k priamemu predaju majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk.
Popis Predmetom predaja je osobné motorové vozidlo Lada Niva 1.7 i. Fotografie predmetného vozidla sa nachádzajú vo Fotogalérii.
15.11.2023
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.11.2023
Dátum zvesenia 30.11.2023
Názov Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk.
Popis Predmetom predaja je osobné motorové vozidlo Lada Niva 1.7 i. Fotografie predmetného vozidla sa nachádzajú vo Fotogalérii.
11.10.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2023
Dátum zvesenia 26.10.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania
Popis VSD - oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona dňa 9. 11. 2023 o 10,00 hod.
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023
7.9.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
7.9.2023
PHSR 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov PHSR 2021-2030
19.7.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v mesiaci august 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.7.2023
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v mesiaci august 2023
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
27.6.2023
Pozvánka na tretie zasadnutie OZ obce Ruský Potok dňa 01. 07. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2023
Dátum zvesenia 1.7.2023
Názov Pozvánka na tretie zasadnutie OZ obce Ruský Potok dňa 01. 07. 2023
20.6.2023
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2023
Dátum zvesenia 5.7.2023
Názov Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Popis Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
16.5.2023
Záverečný účet Obce Ruský Potok za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.5.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Záverečný účet Obce Ruský Potok za rok 2022
Popis Záverečný účet Obce Ruský Potok za rok 2022
18.4.2023
Pozvánka na druhé zasadnutie OZ obce Ruský Potok dňa 22. 4. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.4.2023
Dátum zvesenia 24.4.2023
Názov Pozvánka na druhé zasadnutie OZ obce Ruský Potok dňa 22. 4. 2023
Popis Pozvánka na druhé zasadnutie OZ obce Ruský Potok dňa 22. 4. 2023
5.4.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2023
Dátum zvesenia 21.4.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany
Popis Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ruský Potok je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 9:00 - 14:00
  • Ut: 9:00 - 14:00
  • St: 10:30 - 17:00
  • Št: 9:00 - 14:00
  • Pi: nestránkový deň