SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
12.2.2024
Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu v rusínskom jazyku.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu v rusínskom jazyku.
12.2.2024
Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu v anglickom jazyku.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu v anglickom jazyku.
12.2.2024
Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu.
12.2.2024
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu..
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu..
8.2.2024
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2024
Dátum zvesenia 29.2.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.
31.1.2024
Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Dátum zvesenia 10.2.2024
Názov Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu.
Popis Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK" na životné prostredie bude dňa 8. 2. 2024 o 9,00 hod. vo veľkej zasadačke Úradu PSK, 1. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
23.1.2024
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.
Popis E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024.
23.1.2024
Vytvorenie volebných okrskov a volebných miestností.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov Vytvorenie volebných okrskov a volebných miestností.
Popis Vytvorenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024.
23.1.2024
Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie.
Popis Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024.
23.1.2024
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Názov E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka.
Popis E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. 3. 2024.
23.1.2024
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 14.2.2024
Názov Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
10.1.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča v rusínskom jazyku.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča v rusínskom jazyku.
10.1.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča v ukrajinskom jazyku.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča v ukrajinskom jazyku.
10.1.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
10.1.2024
Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky.
Popis Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. 1. 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky.
26.12.2023
Pozvánka na siedme zasadnutie OZ 29. 12. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.12.2023
Dátum zvesenia 30.12.2023
Názov Pozvánka na siedme zasadnutie OZ 29. 12. 2023
13.12.2023
Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 - výdavky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 - výdavky
13.12.2023
Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 - príjmy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 - príjmy
13.12.2023
VZN č. 2/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov VZN č. 2/2023
Popis VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
13.12.2023
VZN č. 1/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov VZN č. 1/2023
Popis VZN č. 1/2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Ruský Potok.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ruský Potok je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 9:00 - 14:00
  • Ut: 9:00 - 14:00
  • St: 10:30 - 17:00
  • Št: 9:00 - 14:00
  • Pi: nestránkový deň